| CZ | ENG | DE |

Hrad Loket
Hrad Loket

Hrad Loket

Hrad Loket je románsko-gotický hrad s expozicí stavebního vývoje hradu, muzeem historického porcelánu a historických zbraní. Z románského období se zachovala románská věž a především torzo nejmenší rotundy na území ČR. Dalšími zpřístupněnými prostory jsou čtyřpatrové vězení, obřadní síň, rytířský sál, první patro tzv. markrabství a nádvoří hradu. Hrad byl založen v 2. pol. 12. století pravděpodobně králem Vladislavem II. a patří tak mezi naše nejstarší, ale i nejzachovalejší hrady. V roce 1319 zde byl vězněn po dobu 2 měsíců tříletý kralevic Václav, pozdější císař Karel IV., přesto na Loket nezanevřel a zařadil ho mezi královská města. Ve svém nevydaném zákoníku Majestas Carolina dokonce zařadil hrad mezi hrady tzv. nezcizitelné od české koruny. V roce 1434 zastavil císař Zikmund Loket svému kancléři Kašparu Šlikovi. Šlikové zde vládli více než sto let a zasloužili se o jeho přestavbu na reprezentační sídlo. Na počátku 19. století byl zchátralý hrad přestavěn na městskou věznici, která byla zrušena až v roce 1948. V roce 1992 byl hrad navrácen městu a od roku 1993 je zpřístupněn veřejnosti.

Více na http://www.hradloket.cz/ 

Fotografie Hradu Loket

Hrad Loket

Hrad Loket

Hrad Loket

Hrad Loket

Hrad Loket

Hrad Loket v noci