| CZ | ENG | DE |

Auszeichnung


Česká kniha rekordů - Největší sbírka lázeňských pohárků

Manželé Václav a Ivana Lojínovi jsou majiteli sbírky, která ke dni registrace rekordu čítala 1237 tzv. koflíků určených k popíjení vody v rámci lázeňské léčebné kůry. Základ sbírky položil už v r. 1951 MUDr Jaroslav Dolina (otec sběratelky) a na jejím rozšiřování se v současné době spolupodílí i syn majitelů. Unikátní sbírka, kterou z většiny tvoří porcelánové pohárky s karlovarskými náměty vyrobené do r. 1945, mapuje tento lázeňský fenomén počínaje 80. léty 18. století. Dva nejstarší exempláře pocházejí z r. 1780. Sbírka, která byla do České databanky rekordů Agentury Dobrý den Pelhřimov, oficiálně zaevidována dne 27. srpna 2011, je kompletně vystavena v interiérech hotelu Císař Ferdinand v Lokti.

Auszeichnungen

Museum den alten Schnabeltassen